วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การเจริญวิโมกข์ ๓การเจริญวิโมกข์ ๓       การปฏิบัติ การเจริญ การทำให้มาก ซึ่งปฐมฌาน  ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ  เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค นี้เป็นการเจริญวิโมกข์ ๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น