วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โคตรภูญาณโคตรภูญาณ       ปัญญาในการออก และหลีกไปจากนิมิตภายนอก ชื่อว่า โคตรภูญาณ 

เพราะครอบงำความเกิดขึ้น เพราะครอบงำนิมิต   เพราะครอบงำกรรมเป็นเครื่องประมวลมา  เพราะครอบงำปฏิสนธิ เพราะครอบงำคติ เพราะครอบงำความบังเกิด  เพราะครอบงำความอุบัติ เพราะครอบงำความตาย เพราะครอบงำความเศร้าโศก เพราะครอบงำความรำพัน เพราะครอบงำความคับแค้นใจ เพราะครอบงำสังขารนิมิตภายนอก  เพราะแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นฯลฯ  เพราะแล่นไปสู่ความไม่เป็นไป เพราะแล่นไปสู่ความดับ คือนิพพาน ชื่อว่า  โคตรภูญาณ

เพราะออกจากความไม่เกิดขึ้นแล้ว แล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้น เพราะออกจากความเป็นไปแล้ว แล่นไปสู่ความไม่เป็นไป เพราะออกจากนิมิตแล้วแล่นไปสู่อนิมิต ฯลฯ เพราะออกจากสังขารนิมิตภายนอกแล้ว แล่นไปสู่ความดับคือนิพพาน ชื่อว่า โคตรภูญาณ

       เพราะหลีกออกจากความไม่เกิดขึ้นแล้ว แล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้น เพราะหลีกออกจากความเป็นไปแล้ว แล่นไปสู่ความไม่เป็นไป เพราะหลีกออกจากนิมิตแล้ว แล่นไปสู่อนิมิต ฯลฯ เพราะหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอกแล้ว  แล่นไปสู่ความดับ คือ นิพพาน ชื่อว่า โคตรภูญาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น