วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รูปขันธ์: อุปมาว่าด้วยอสรพิษอุปมาว่าด้วยอสรพิษ      ภิกษุทั้งหลาย !  จงพิจารณาธรรมเหล่านี้  เพื่อพ้นจากการถูกครอบงำ

      1. อสรพิษมีเดชมาก  มีพิษร้ายแรงกล้า 4 จำพวก คือ  ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน)  อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ)  เตโชธาตุ (ธาตุไฟ)  และวาโยธาตุ (ธาตุลม) หมายถึง รูปขันธ์

2. นักฆ่าเป็นศัตรู 5 จำพวก คือ อุปาทานขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

3. นักฆ่าผู้เป็นสายลับ 6 จำพวก ซึ่งเงื้อดาบติดตามมา คือ นันทิราคะ (ความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดี) ในรูป  เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์

      4. หมู่บ้านร้าง คือ อายตนะภายใน 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

      5.  พวกโจรผู้ฆ่าชาวบ้าน คือ อายตนะภายนอก 6 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และธรรมารมณ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น