วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พละ ๕พละ ๕


พละ ๕  คือ ธรรมอันเป็นกำลัง  ได้แก่  สัทธาพละ  วิริยพละ  สติพละ  สมาธิพละ  และปัญญาพละ เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง    

ชื่อว่า สัทธาพละ   เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว  เพราะความไม่ศรัทธา 

ชื่อว่า วิริยพละ      เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว  เพราะความเกียจคร้าน

ชื่อว่า สติพละ       เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว  เพราะความประมาท

ชื่อว่า สมาธิพละ   เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว  เพราะอุทธัจจะ(ความฟุ้งซ่าน) 

ชื่อว่า ปัญญาพละ เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว  เพราะอวิชชา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น