วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อินทรีย์ ๕อินทรีย์ ๕


อินทรีย์ ๕ คือ ธรรมอันเป็นใหญ่ ได้แก่ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ และปัญญินทรีย์ เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง 

       ชื่อว่า สัทธินทรีย์          เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ 

ชื่อว่า วิริยินทรีย์          เพราะมีสภาวะประคองไว้

ชื่อว่า สตินทรีย์           เพราะมีสภาวะตั้งมั่น  

ชื่อว่า สมาธินทรีย์       เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน  

ชื่อว่า ปัญญินทรีย์       เพราะมีสภาวะเห็น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น