วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผู้หลงยึดติด: อุปมาด้วยเบ็ดของมารอุปมาว่าด้วยเบ็ดของมาร               ภิกษุทั้งหลาย ! ผู้หลงเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดในรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ ธรรมารมณ์   ชื่อว่า “เป็นผู้กลืนเบ็ดของมาร”  ถึงความวิบัติ  ถึงความพินาศ  ถูกมารผู้มีบาป ทำได้ตามใจปรารถนา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น