วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติต่อสตรีการปฏิบัติต่อสตรีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบข้อซักถามของท่านพระอานนท์ เรื่อง “การปฏิบัติต่อสตรี” ว่า เมื่อพบเห็นสตรี  ก็อย่าดู  ถ้าจำเป็นต้องดู  ก็อย่าพูดด้วย  ถ้าจำเป็นต้องพูดด้วย  ต้องมีสติ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น