วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การสำรวม: อุปมาว่าด้วยเต่า
อุปมาว่าด้วยเต่า              ภิกษุทั้งหลาย  ! จงสำรวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  “ดุจเต่าหดตัวอยู่ในกระดองของมัน”  มารผู้มีบาป  ก็เข้าไปทำลายไม่ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น