วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

ลักษณะของโลกลักษณะของโลก  

ท่านพระรัฎฐบาละได้แสดงธัมมุสเทศ  4 ประการ แก่ท่านพระโกรัพยะ
1. โลก (ขันธ์ 5)  อันชรานำไปไม่ยั่งยืน
2. โลก ไม่มีผู้ต้านทาน  ไม่เป็นอิสระ
3. โลก ไม่มีอะไรเป็นของตน  จำต้องละสิ่งทั้งปวงไป
4. โลก(สัตว์) พร่องอยู่เป็นนิจ  ไม่รู้จักอิ่ม  เป็นทาสแห่งตัณหา
 (ที่เรียกว่า โลก เพราะ จะต้องแตกสลาย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น