วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

สุขเกิดจากความไม่มีหนี้สุขเกิดจากความไม่มีหนี้
       
        พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับอนาถบิณทิกเศรษฐีว่า  คหบดี !  สุข    ประการนี้  คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม  พึงได้รับตามกาล  ตามสมัย
     . อัตถิสุข (สุขเกิดจากการมีทรัพย์)   
 . โภคสุข (สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์)
 ๓. อานัณยสุข (สุขเกิดจากความไม่มีหนี้)
     . อนวัชชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น