วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

สัมมัปปทาน ๔สัมมัปปทาน ๔

สัมมัปปทาน ๔ คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศล  เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น มีขึ้น  เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่น ให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์  สัมมัปปทาน ๔ เป็นธรรมน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น