วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

การค้นหาขันธ์ 5 และคติแห่งขันธ์ 5การค้นหาขันธ์ 5 และคติแห่งขันธ์ 5  
     
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้ค้นหารูป  ตลอดคติแห่งรูปที่มีอยู่  ผู้ค้นหาเวทนา ตลอดคติแห่งเวทนาที่มีอยู่   ผู้ค้นหาสัญญา ตลอดคติแห่งสัญญาที่มีอยู่  ผู้ค้นหาสังขาร ตลอดคติแห่งสังขารที่มีอยู่ ผู้ค้นหาวิญญาณ ตลอดคติแห่งวิญญาณที่มีอยู่  ความถือว่า  เรา  ของเรา  มีเรา ของภิกษุนั้น ไม่มีเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น