วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

เหตุเกิดภูต และดับภูตเหตุเกิดภูต และดับภูต

      ภูตนี้ (ขันธ์ 5)  เกิดเพราะอาหาร   เมื่อเห็นอย่างนี้   จึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย  คลายกำหนัดเพื่อดับภูต  ที่เกิดเพราะอาหารนั้น
กายนี้ไม่ใช่ของเรา ทั้งไม่ใช่ของผู้อื่น พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า
ถูกปัจจัยปรุงแต่ง  สำเร็จด้วยเจตนา  เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น