วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

จิตของพระพุทธสาวิกาจิตของพระพุทธสาวิกา   

พระกิสาโคตรมีภิกษุณี กล่าวแก่มารว่า เรากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวง  ทำลายความมืด  ชนะกองทัพมัจจุราชแล้ว  อยู่อย่างไม่มีอาสวะ

พระอิชยาภิกษุณี กล่าวแก่มารว่า เราอึดอัดระอาด้วยกายเน่านี้  ที่มีแต่จะแตกทำลายเปื่อยผุพังไป  กามตัณหาเราถอนได้แล้ว  รูปภพ  อรูปภพ  และสมาบัติ  อันสงบทั้งปวง  เรากำจัดได้หมดแล้ว

พระอุบลวรรณาภิกษุณ กล่าวแก่มารว่า  เราเป็นผู้ชำนาญในจิต   เจริญอิทธิบาทดีแล้ว   พ้นจากเครื่องผูกทุกชนิด

พระจาลาภิกษุณี  กล่าวแก่มารว่า ความตายย่อมมีแก่ผู้ที่เกิดมาแล้ว  ผู้ที่เกิดมาแล้ว  ย่อมประสบทุกข์  คือ การจองจำ  การฆ่า ความเศร้าหมอง เพราะฉะนั้น เราจึงไม่ชอบความเกิด  เราตั้งอยู่ในสัจจะ  เพื่อละทุกข์ทั้งปวง

พระอุปจาลาภิกษุณี  กล่าวแก่มารว่า เทพทั้งหลาย ชั้นกามจรภูมิ ยังผูกด้วยเครื่องผูก คือกาม จำต้องกลับมาสู่อำนาจมารอีก  โลกทั้งหมดเร่าร้อน คุกรุ่น ลุกโพลง สั่นสะเทือน  ใจเรายินดี แน่วแน่ในนิพพาน  จึงไม่สั่นสะเทือน  ไม่หวั่นไหว

พระเสลาภิกษุณี กล่าวแก่มารว่า  ร่างกายนี้  ตนเองก็ไม่ได้สร้าง ผู้อื่นก็ไม่ได้สร้าง อาศัยเหตุจึงเกิด อาศัยเหตุจึงดับ ขันธ์  ธาตุ อายตนะ 6 เหล่านี้ ก็ฉันนั้น อาศัยเหตุจึงเกิด อาศัยเหตุจึงดับ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น