วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

การกำจัดราคะการกำจัดราคะ

ท่านพระอานนท์ได้แสดงธรรมเรื่อง การกำจัดราคะ  แก่ท่านพระวังคีสะว่า  ท่านวังคีสะ ! จิตของท่านเร่าร้อน  เพราะความสำคัญผิด  ท่านจงละนิมิตว่างาม  ซึ่งประกอบด้วยราคะ  ท่านจงมองสังขารทั้งหลาย  โดยความเป็นของผันแปร  โดยความเป็นทุกข์  และอย่าดูโดยความเป็นอัตตา  จงดับราคะแรงกล้า อย่าถูกราคะแผดเผาบ่อย ๆ เลย  ท่านจงอบรมจิตให้มีอารมณ์เดียว ให้ตั้งมั่นดี 
ด้วยการพิจารณาเห็นว่าไม่งาม  จงอบรมกายคตาสติ   จงเป็นผู้เบื่อหน่ายให้มาก  จงอบรมความไม่มีนิมิต  และจงถอนมานานุสัย  จากนั้น ท่านจะเป็นผู้สงบ  เที่ยวไป  เพราะละมานะได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น