วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

ธรรมทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจจิตธรรมทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจจิต
     
ภิกษุทั้งหลาย  ! บุตรเป็นที่พึงของมนุษย์ทั้งหลาย   ภรรยาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลก  หมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดิน  อาศัยฝนเลี้ยงชีพ  ตัณหาทำให้คนเกิด   จิตของคนย่อมพล่านไป   สัตว์เวียนว่ายในวัฏสงสาร   ทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของคนนั้น 
ศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษ   ปัญญาย่อมปกครองบุรุษ   สัตว์ยินดีในนิพพาน  จึงพ้นทุกข์ทั้งปวง โลก (สัตว์) ถูกจิตนำไป  ถูกจิตผลักไสไป  จิตเป็นธรรมอย่างหนึ่ง ที่โลกทั้งหมดตกอยู่ใต้อำนาจจิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น