วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สัตว์ทั้งหลายเสมอกันด้วยธาตุสัตว์ทั้งหลายเสมอกันด้วยธาตุ

ภิกษุทั้งหลาย  ! เมื่อว่าโดยธาตุสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ คือสัตว์ที่มีนิสัยเลว เข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลว  สัตว์ที่มีนิสัย
ดีงามเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงาม  แม้ในอดีตกาล  แม้ในอนาคตกาล  และแม้ในปัจจุบันกาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น