วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำพูดที่มีประโยชน์ คำพูดที่มีประโยชน์

           

คำพูดที่มีประโยชน์  คำเดียวที่คนฟังแล้วสงบระงับได้  ย่อมดีกว่าคำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้ง  1,000 คำ

คาถาที่มีประโยชน์  คาถาเดียวที่คนฟังแล้วสงบระงับได้  ย่อมดีกว่าคาถาที่ไร้ประโยชน์ตั้ง  1,000 คาถา

ธรรมบทหนึ่ง  ที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ ย่อมดีกว่าธรรมบท ที่ไร้ประโยชน์ตั้ง  1,000 ธรรมบท ที่เขากล่าว

ธรรม 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น