วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การกำจัดกิเลสดุจงูลอกคาบการกำจัดกิเลสดุจงูลอกคาบ

        ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้กำจัดความโกรธ  ตัดราคะ  ตัดตัณหา  กำจัดมานะ ใช้ปัญญา  ไม่มีกิเลสกำเริบภายในจิต  ระงับวิตกทั้งหลายได้  มีความเพียรไม่ตึงเกินไป  ไม่หย่อนเกินไป ไม่มีอนุสัยกิเลสใดๆ  ไม่มีกิเลสที่เกิดจากความกระวนกระวายใดๆ  ไม่มีกิเลสที่เกิดจากตัณหานุสัยดุจป่าใดๆ   ผู้ละนิวรณ์ 5 ได้  ชื่อว่า ละฝั่งนี้ได้  ดุจงูลอกคราบไป ฉะนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น