วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กรรมภพกรรมภพ 

 กรรมภพ 3 ได้แก่
1. ปุญญาภิสังขาร    สังขารที่เป็นบุญ  ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี
                           กุศลเจตนาทั้งหลาย
2. อปุญญาภิสังขาร  สังขารที่เป็นบาป ปรุงแต่งกรรม
                           ฝ่ายชั่ว อกุศลเจตนาทั้งหลาย
3. อาเนญชาภิสังขาร สภาพปรุงแต่งภพอันมั่นคง
                            ไม่หวั่นไหวด้วยสมาธิ ได้แก่
                            จตุตถฌาน

                                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น