วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิจารณาความว่างเปล่า 10 อย่างพิจารณาความว่างเปล่า 10 อย่าง

บุคคลพิจารณาเห็นโลกโดย  ความว่างเปล่า ด้วยอาการ 10 อย่าง คือ  พิจารณาเห็นรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ
      1.    โดยความเป็นของว่าง
      2.    โดยความเป็นของเปล่า
      3.    โดยความเป็นของสูญ
      4.    โดยความเป็นอนัตตา
      5.    โดยความไม่มีแก่นสาร
      6.    โดยความเป็นดุจเพชฌฆาต
      7.    โดยความเป็นของปราศจากความเจริญ
      8.    โดยความเป็นเหตุแห่งความลำบาก
      9.    โดยความเป็นของมีอาสวะ
      10.  โดยความเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น