วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โลกโลก

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่ออายตนะ 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)เกิดสัตว์โลกจึงเกิด  สัตว์โลกย่อมยินดีในอายตนะ 6  สัตว์โลกยึดอายตนะ 6 นั่นแล  เพราะอายตนะ 6  สัตว์โลกจึงเดือดร้อน
โลกทั้งหมดไม่มีแก่นสาร  สังขารทั้งหลายทุกทิศก็หวั่นไหว  เราเมื่อต้องการภพสำหรับตน  ก็มองไม่เห็นฐานะอะไร  ที่ไม่ถูกครอบงำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น