วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ธรรมเป็นมลทินภายในธรรมเป็นมลทินภายใน

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม 3 ประการนี้  เป็นมลทินภายใน  เป็นอมิตรภายใน  เป็นศัตรูภายใน  เป็นเพชฌฆาตภายใน  เป็นข้าศึกภายใน  คือ โลภะ  โทสะ  และโมหะ
ผู้ใดกำจัด โลภะ ทั้งหมดได้เด็ดขาด ย่อมเหมือนหยาดน้ำกลิ้งบนใบบัว ฉันนั้น
ผู้ใดกำจัด โทสะ ทั้งหมดได้เด็ดขาด   ย่อมเหมือนผลตาลหลุดจากขั้ว  ฉันนั้น
ผู้ใดกำจัด โมหะ ทั้งหมดได้เด็ดขาด  ย่อมเหมือนดวงอาทิตย์กำจัดความมืดไปได้  ฉันนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น