วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาษิตของพระสุเมธาเถรี

ภาษิตของพระสุเมธาเถรี

 พระนางสุเมธาได้กราบทูลพระราชบิดา และพระราชมารดาด้วยไม่ปรารถนาเข้าพิธีอภิเษกสมรสว่า  

ลูกยินดีอย่างยิ่งในนิพพาน  ภพถึงแม้จะเป็นทิพย์ก็ไม่ยั่งยืน  จะกล่าวไปใยถึงกามทั้งหลาย ซึ่งเป็นของว่างเปล่า มีความยินดีน้อย มีความคับแค้นมาก

กามทั้งหลายเผ็ดร้อน เปรียบด้วยงูพิษ ที่พวกคนเขลาหมกมุ่นอยู่ พวกคนเขลาเหล่านั้น แออัดกันในนรก  ต้องประสบทุกข์อยู่เป็นเวลาช้านาน

กายที่เปื่อยเน่าเหมือนหมู่หนอน  ไม่สะอาด  มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป  น่าสะพรึงกลัว  เป็นดุจถุงหนัง  บรรจุศพ  เต็มด้วยของไม่สะอาด ไหลออกอยู่เนืองๆ ซึ่งคนเขลายึดถืออยู่

หมู่ชนยึดถือแล้วในร่างกายอันเปื่อยเน่า  เป็นซากศพ  ไม่มีแก่นสาร  เป็นร่างของกระดูก และเอ็น  เต็มไปด้วยน้ำลาย  น้ำตา  และอุจจาระ 

ผู้ใดพึงชำแหละร่างกายนั้น กลับข้างใน เอามาไว้ข้างนอก  ผู้นั้นก็จะทนกลิ่นเหม็นของร่างกายไม่ได้  แม้มารดาของตนก็ยังรังเกียจ

วันนี้แหละ ลูกจักออกบวช โภคทรัพย์ทั้งหลาย  ที่ไม่มีแก่นสารจะมีประโยชน์อะไร ลูกเบื่อหน่ายกามทั้งหลายแล้ว  ทำให้เสมอด้วยรากสุนัข  ทำให้เหมือนตาลยอดด้วน

เมื่อไฟกำลังไหม้ศีรษะของตนอยู่  คนอื่นจักช่วยอะไร ได้  เมื่อชราและมรณะติดตามอยู่  ก็ควรพยายามกำจัดชรา และมรณะนั้นเสีย

เมื่อพระนิพพานมีอยู่  ยังจะต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายที่เร่าร้อนอีกเล่า  เพราะความยินดีในกามทุกอย่าง  อันไฟติดโพรงแล้ว  ทำให้เดือดร้อน  ทำให้หวั่นไหว  และเผาให้ร้อนอยู่

คบเพลิงหญ้าที่ลุกโพลงย่อมไหม้คนที่ถือ และพวกที่ไม่ยอมปล่อย  เพราะว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยคบเพลิง  ย่อมไหม้คนที่ไม่ยอมละ

นิพพานนี้  ไม่แก่ ไม่ตาย  เป็นทางดำเนินถึงความไม่แก่ ไม่ตาย ไม่มีความเศร้าโศก ไม่ถูกข้าศึกเบียดเบียน  ไม่พลาด  ไม่มีภัย  ไม่มีความเดือดร้อน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น