วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อุปกิเลส 16


อุปกิเลส 16  


ภิกษุทั้งหลาย ! อุปกิเลส 16  นี้ทำให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่อาจทำให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะที่ประเสริฐวิเศษยิ่งได้

1. โลภ                           2.พยาบาท         
3. โกรธ                          4.ผูกโกรธ      
5. ลบหลู่บุญคุณท่าน       6. ตีเสมอ     
7. ริษยา                         8. ตระหนี่       
9. มารยา                      10. โอ้อวด  
11. กระด้าง                  12. แข่งดี   
13. ถือตัว                     14. ดูหมิ่น       
15. มัวเมา                    16. ประมาท


ผู้ปล่อยให้อุปกิเลส 16  มิจฉาทิฎฐิ  และยึดมั่นในทิฎฐิของตนเข้าครอบงำ    
 * แสดงถึงการไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา  
* ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรม   
* ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์    
* ไม่ทำสิกขา(คือ ศีล สมาธิ ปัญญา) ของตนให้บริบูรณ์   
ย่อมไม่พ้นทุกข์   ไม่อาจทำให้นิพพานให้แจ้งได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น