วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พระพุทธเจ้า ๑๐ พระองค์ในอนาคต


พระพุทธเจ้า ๑๐ พระองค์ในอนาคต

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่จะตรัสรู้ต่อจากพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน คือสมเด็จพระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตต่อไปอีก ๑๐ พระองค์ เรียงตามลำดับ ดังนี้

                 ๑. พระศรีอริยเมตไตรย
                 ๒. พระรามราชา
                 ๓. ปเสนทิโกศล
                 ๔. พระยามาราธิราช
                 ๕. อสุรินทราหู (นารทฤาษี)
                 ๖. โสณพราหมณ์
                    ๗. สุภพราหมณ์
                 ๘. โตเทยยพราหมณ์
                 ๙. ช้างนาฬาคิรีเมข
                 ๑๐. ช้างปาลิเลยยกะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น