วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข


พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า "บุคคลฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข" ฆ่าความโกรธได้ จึงไม่เศร้าโศก (ความโกรธมีรากเป็นพิษ มียอดหวาน)

ผู้ใดรู้ว่า ผู้อื่นโกรธ เป็นผู้มีสติ สงบใจไว้ได้ ผู้นั้นชื่อว่า ประพฤติเป็นประโยชน์ของคน ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายตน และฝ่ายคนอื่น ชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรม ย่อมเข้าใจว่า "เป็นคนโง่"

โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นภายในตนย่อมประทุษร้ายผู้มีจิตเลวทราม ดุจขุยไผ่ กำจัดต้นไผ่ ฉันนั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น