วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประเภทของพระพุทธเจ้าประเภทของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าแบ่งออกตามระยะเวลาการสร้างสมบารมี และกำลังของศรัทธา วิริยะ และปัญญา ดังต่อไปนี้

๑. พระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ ทรงใช้เวลาสร้างบารมี รวมทั้งหมด ๒๐ อสงไขย กับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป (สมเด็จพระโคดมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน เป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ)

๒. พระพุทธเจ้าประเภทสัทธาธิกะ ทรงใช้เวลาสร้างบารมียาวนานยิ่งกว่าประเภทปัญญาธิกะ รวมทั้งหมด ๔๐ อสงไขย กับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป

๓. พระพุทธเจ้าประเภทวิริยธิกะ ทรงสร้างใช้เวลาบารมียาวนานยิ่งกว่าประเภทสัทธาธิกะ รวมทั้งหมด ๘๐ อสงไขย กับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น