วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ผลการห้ามผู้อื่นให้ทาน


ผลการห้ามผู้อื่นให้ทาน

ภิกษุทั้งหลาย ! ผู้ใดห้ามบุคคลอื่นให้ทานอยู่ ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่วัตถุ ๓ อย่าง เป็นโจรดักปล้นวัตถุ 3อย่าง
๑. ทำอันตรายแก่ บุญของทายก (ผู้ให้)
๒. ทำอันตรายแก่ ลาภของปฏิคาหก (ผู้รับ)
๓. ในเบื้องต้นตัวเขาเองย่อมถูกกำจัด และถูกทำลาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น