วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

โทษของลาภ สักการะ สรรเสริญโทษของลาภ สักการะ สรรเสริญ

ภิกษุทั้งหลาย ! ลาภ สักการะ สรรเสริญ "เป็นสิ่งทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย" เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า

ภิกษุไม่ควรให้ ลาภ สักการะ สรรเสริญ เข้ามาครอบงำ ซึ่งเปรียบเหมือน "เบ็ดของมาร" ผู้กลืนกินย่อมได้รับทุกข์ ถึงความพินาศ ถูกมารใจบาป ทำได้ตามใจปรารถนา

เปรียบดังเต่าถูกเชือกมัด เปรียบถูกลูกดอกเสียบ เปรียบขนแกะยาวถูกหนามเกี่ยว เปรียบแมลงวันกินคูถเต็มท้อง และเปื้อนคูถ เปรียบดังสายฟ้าผ่า เปรียบลูกศรอาบยาพิษ เปรียบสุนัขจิ้งจอกเป็นโรคเรื้อน เปรียบนกถูกลมบ้าหมูพัด มีอบายเป็นผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น