วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พละ 5 (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)


พละ 5
(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)

(ที่ชื่อว่า "พละ" เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว)

พละ 5 คือ ธรรมอันเป็นกำลัง (นำไปสู่ความสำเร็จ) ได้แก่ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ "เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง" 

ชื่อว่า  สัทธาพละ   เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว เพราะความไม่ศรัทธา
ชื่อว่า  วิริยพละ     เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว เพราะความเกียจคร้าน
ชื่อว่า  สติพละ      เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว เพราะความประมาท
ชื่อว่า  สมาธิพละ   เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว เพราะอุทธัจจะ(ความฟุ้งซ่าน)
ชื่อว่า  ปัญญาพละ เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว เพราะอวิชชา 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น