วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา ๑๖ มาณพ โมฆราชมาณพ

ปัญหาโมฆราชมาณพ      

        โมฆราชมาณพ ศิษย์ท่านหนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรี ได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า 
         ข้าพระองค์ จะพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น คือจะตามไม่ทัน
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
        ท่านจงเป็นคนมีสติ พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่า 
        ถอนความเห็นว่าตัวของเราทุกเมื่อ ท่านจะข้ามพ้นมัจจุราชเสียได้ด้วยอุบายอย่างนี้  
         เมื่อท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น คือตามไม่ทัน ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น