วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา๑๖ มาณพ ติสสเตยยมาณพ

ปัญหาติสสเตยยมาณพ        ติสสเตยยมาณพ ศิษย์ท่านหนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรี ได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า 
          ๑. ใครชื่อว่า เป็นผู้สันโดษ ในโลกนี้  ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
       ภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ สำรวมในกามทั้งหลาย ปราศจากความอยากแล้ว มีสติระลึกได้ทุกเมื่อ พิจารณาเห็นโดยชอบ ดับเครื่องร้อนกระวนกระวายได้เสียแล้ว ชื่อว่า เป็นผู้สันโดษ ในโลกนี้
        ๒. ใครไม่มีความอยาก ซึ่งเป็นเหตุดิ้นรนทะเยอทะยาน ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
        ภิกษุผู้ไม่มีความทะยานอยาก (ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์)
        ๓. ใครรู้ส่วนข้างปลายทั้งสอง (อดีต อนาคต) ด้วยปัญญา และไม่ติดอยู่ในส่วนกลาง(ปัจจุบัน) ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
        ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์นั่นแหละ ฯ
       ๔. ใครชื่อว่า เป็นมหาบุรุษ ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
        ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์นั่นแล ฯ
      ๕. ใครล่วงพ้นตัณหา เครื่องร้อยรัดในโลกได้ ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
        ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์นั่นแล ฯ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น