วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา ๑๖ มาณพ ปุณณกมาณพ

ปัญหาปุณณกมาณพ        ปุณณกมาณพ ศิษย์ท่านหนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรี ได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า 
          ๑. มวลมนุษย์ในโลกนี้ คือ ฤาษี กษัตริย์ และพราหมณ์ อาศัยอะไร จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
       เพราะอยากได้ของที่ตนปรารถนา ที่อาศัยความชรา เป็นต้น มาทำให้แปรเปลี่ยน จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา
        ๒. มนุษย์เหล่านั้น ถ้าบูชายัญเป็นประจำ จะข้ามพ้นชาติ ชรา ได้หรือไม่ ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
        มนุษย์เหล่านั้นยังปรารถนา ลาภ ยศ สรรเสริญ และยังกำหนัดยินดีอยู่ในภพ จึงข้ามชาติ ชรา ไปไม่ได้
        ๓. ผู้บูชายัญเหล่านั้น ข้ามพ้นชาติ ชรา ไม่ได้  แล้วใครจะข้ามพ้นได้เล่า ?
        พระพุทธเจ้าทรงวิสัชนาว่า 
      ความอยากทำให้ดิ้นรนทุกๆชาติ ความอยากของผู้ใดไม่มี เพราะพิจารณาเห็นที่ยิ่งและหย่อนในโลก ไม่มีกิเลสหมดความอยาก เราเรียกผู้นั้นว่า ข้ามชาติ ชรา ได้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น