วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้บริโภคกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อน


ผู้บริโภคกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อน

ภิกษุทั้งหลาย ! ผู้บริโภคกาม เหมือนคนเป็นโรคเรื้อน มีสัมผัสเป็นสุข ขณะเกาแผลเท่านั้น
กามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์ มีความร้อนมาก มีความเร่าร้อนมาก คนที่ถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ กลับเข้าใจกาม ซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด
ทางให้ถึงอมตธรรม คือ มรรคมีองค์ ๘
มรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องสลัดออกจากขันธ์ ๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น