วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การนอน ๔ ประการการนอน ๔ ประการ

    ภิกษุทั้งหลาย ! การนอน ๔ ประการนี้ มีอะไรบ้าง

๑. นอนอย่างคนตาย  เป็นอย่างไร  ส่วนมากคนตายนอนหงาย นี้เรียกว่า นอนอย่างคนตาย  
๒. นอนอย่างคนบริโภคกาม เป็นอย่างไร  ส่วนมากคนบริโภคกามย่อมนอนตะแคงซ้าย  นี้เรียกว่า นอนอย่างคนบริโภคกาม
๓. นอนอย่างราชสีห์ เป็นอย่างไร  พญาราชสีห์ย่อมสำเร็จการนอนตะแคงขวา ซ้อนเท่าเลื่อมเท้า  สอดหางเข้าไปในระหว่างโคนขา มันตื่นขึ้นยืดกายส่วนหน้าแล้วเหลียวดูกายส่วนหลัง ถ้ามันเห็นกายผิดแปลกหรือไม่ปกติอย่างไรไป  มันย่อมเสียใจด้วยเหตุนั้น แต่ถ้าไม่เห็นอะไรผิดปกติ   มันย่อมดีใจด้วยเหตุนั้น  นี้เรียกว่า นอนอย่างราชสีห์
๔. นอนอย่างตถาคต เป็นอย่างไร ตถาคตในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ นี้เรียกว่า นอนอย่างตถาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น