วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

พุทธอุทานคาถา


พุทธอุทานคาถา
            ความสงัด  เป็นสุขของผู้สันโดษ  ผู้มีธรรมปรากฏแล้ว  ผู้เห็นอยู่ 
ความไม่เบียดเบียน  คือ ความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย  เป็นสุขในโลก 
ความปราศจากราคะ คือ ความล่วงกามทั้งหลายได้  เป็นสุขในโลก
ความกำจัดอัสมิมานะ (ความถือตัวว่า เป็นนั่น เป็นนี่) เสียได้ เป็นสุขอย่างยิ่ง
        (เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียว  เสวยวิมุตติสุขอยู่
   ควงต้นมุจลินท์  ตลอด ๗ วัน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น